ข่าวมาใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ณ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) นำโดย ศาสตราจารย์ ศุภชัย พิศิษฐวานิช  ประธานกรรมการ และคุณธนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) มอบช่อดอกไม้และโทรศัพท์มือถือ i-mobile IQX เพื่อเป็นการต้อนรับน.ส.พัชรินทร์   รมย์มาลี  ผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2013 รอบ 40 คนสุดท้าย  ที่เข้าขอบคุณไอ-โมบาย ผู้ให้การสนับสนุนส่งเข้าประกวด Miss Universe Thailand 2013 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ไอ-โมบายมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกซึ่งความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย