ข่าวมาใหม่

i-mobile จัดหนัก!! แจกทองฉลอง 10 ปี ยอดขาย 30 ล้านเครื่อง

i-mobile จัดหนัก!! แจกทองฉลอง 10 ปี ยอดขาย 30 ล้านเครื่อง

ไอ-โมบายจัดแคมเปญฉลอง 10 ปี ยอดขาย 30 ล้านเครื่อง สำหรับลูกค้าที่ซื้อโทรศัพท์มือถือไอ-โมบายตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ทุกรุ่นทุกเครื่องมีสิทธิ์ลุ้นสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาทรวม 300 เส้น เพียงพิมพ์ข้อความ IM ตามด้วย IMEI โทรศัพท์ 15 หลัก (ดูได้จากบนกล่องสินค้า หรือในตัวเครื่อง) แล้วส่ง SMS มาที่หมายเลข 4890011 ผ่านทางโทรศัพท์มือถือเครือข่ายใดก็ได้ (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท และยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) โดยจับรางวัล และประกาศผลผู้โชคดีสัปดาห์ละ 20 รางวัล ในรายการ กิ๊ก ดู๋ สงครามเพลง ออกอากาศทางช่อง 7 สี เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2557 หรือติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ www.facebook.com/imobilefanpage
วิธีการตรวจสอบเลข  IMEI โทรศัพท์ 15 หลัก เพื่อส่ง SMS

เงื่อนไขการร่วมรายการ

1. ผู้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น ถือเป็นผู้ร่วมรายการชิงรางวัลในครั้งนี้ โดยจะต้องซื้อโทรศัพท์มือถือไอ-โมบายและส่ง SMS ร่วมสนุกภายในระยะเวลาที่กำหนด (1 พ.ย. 2557 – 24 กุมภาพันธ์ 2558)

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจับรางวัลสำรองสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละสัปดาห์ไว้ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้เฉพาะผู้ที่มีโทรศัพท์มือถือที่มีหมายเลข IMEI ตรงกับ SMS ที่ใช้ร่วมสนุก

3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตาม คำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าวเอง

4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ บริษัท เจ เอส แอล โกบอล มีเดีย จำกัด ภายใน 15 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี (โดยต้องนำโทรศัพท์มือถือที่มีหมายเลข IMEI ตรงกับ SMS ที่ใช้ร่วมสนุกมาด้วย)

5. ในการรับรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้โชคดีที่ติดต่อขอรับรางวัล และมีหลักฐานในการรับรางวัลอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายใน 15 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับแลกคืน หรือเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสด

7. คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขกิจกรรมระยะเวลา และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่บริษัทฯเห็นว่าการสมัครนั้นๆ ไม่ได้เป็นไปตามกติกาของกิจกรรมหรืออาจทำลายกิจกรรม และทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้ผู้ใดร่วมกิจกรรม และมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎของกิจกรรมเมื่อใดก็ได้ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเรียกร้องต่อความเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ได้ ซึ่งการใช้สิทธิ์ตัดสินพิจารณาของบริษัทฯ นั้น

10. กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมรายการได้อ่าน  สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไขวิธีการเล่น  สิ่งของรางวัล และรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วจึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้