ข่าวมาใหม่

ทรูมูฟ เอช IQ Package ลดค่าบริการสูงสุด 60%

ทรูมูฟ เอช IQ Package ลดค่าบริการสูงสุด 60%สำหรับมือถือ i-mobile i-style
• รับส่วนลดค่าบริการรายเดือนแพ็กเกจ IQ Package 500 จากราคาปกติ 500 บาท เหลือ 199 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่รวมค่าบริการส่วนเกินเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน) เป็นระยะเวลา 18 เดือน นับแต่วันจดทะเบียนเปิดใช้บริการ

•ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจ: ค่าโทร 1.80 บาท/นาที (คิดตามจริงเป็นวินาที), SMS 2 บาท/ข้อความ, MMS 5 บาท/ครั้ง* ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิใช้ 3G ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามปริมาณที่กำหนด 

** รับสิทธิ์เล่น Facebook, Line, WhatsApp และ Instagram ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน เป็นระยะเวลานาน 12 เดือน สำหรับมือถือ i-mobile IQ และ  IQX

• รับส่วนลดค่าบริการรายเดือน 50% แพ็กเกจ IQ Package 700, IQ Package 1100 และ IQ Package 1500  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่รวมค่าบริการส่วนเกินเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน) เป็นระยะเวลา 18 เดือน นับแต่วันจดทะเบียนเปิดใช้บริการ

• ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจ: ค่าโทร 1.80 บาท/นาที (คิดตามจริงเป็นวินาที), SMS 2 บาท/ข้อความ, MMS 5 บาท/ครั้ง*  

ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิใช้ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และ 3G ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามปริมาณที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ

สามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.truemove-h.com/4G

**  รับสิทธิ์เล่น Facebook, Line, WhatsApp และ Instagram ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน เป็นระยะเวลานาน 12
เดือน

** รับเน็ตสำหรับใช้บริการ YouTube ฟรี 1 กิกะไบต์ (GB) ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน สำหรับแพ็กเกจ     IQ Package 1100 และ IQ Package 1500