ข่าวมาใหม่

i-mobile JUMBO Pack โทรฟรี 5,000 บาท

i-mobile JUMBO Pack โทรฟรี 5,000 บาท
- ลูกค้าจะได้รับโบนัสค่าโทรเดือนที่ 1 ทันที 200 นาที หลังจากการทาการเปิดใช้เลขหมาย ในเดือนที่ 2-11 ลูกค้าจะได้รับโบนัสค่าโทร 200 นาที ทุกวันที่ 1 ของเดือน และในเดือนที่ 12 ลูกค้าจะได้รับโบนัสค่าโทร 300 นาที ในวันที่ 1 ของเดือน รวมทั้งสิ้น 2,500 นาที (มูลค่า 5,000 บาท)

- โบนัสค่าโทรมีมูลค่านาทีละ 2 บาท - โบนัสค่าโทรไม่สามารถยกยอดไปใช้ในเดือนถัดไปได้

- อัตราค่าบริการส่วนเกินจาก Promotion ส่งเสริมการขาย โทร/เน็ต/SMS ราคาเดียว 49 สต.

- ลูกค้าต้องเปิดใช้งานเลขหมายเพื่อรับสิทธิก่อน 31 ธันวาคม 2558