ข่าวมาใหม่

i-mobile JUMBO PACK MY ให้โทร เน็ต นาน 1 ปี ฟรีๆไม่ต้องเติมเงิน

i-mobile JUMBO PACK MY ให้โทร เน็ต นาน 1 ปี ฟรีๆไม่ต้องเติมเงิน

i-mobile JUMBO PACK MY ให้โทร เน็ต นาน 1 ปี ฟรีๆไม่ต้องเติมเงิน โทรฟรีในเครือข่าย my 24 ชั่วโมงใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่อง ที่ความเร็ว 3G จานวน 1GB

หลังจากนั้นใช้ได้ที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps

รุ่นที่ร่วมรายการ : IQX Bliz, IQX Occo, IQX Octo, IQX Ken, IQX Oku, IQX Ozzy, IQX Wiz,i-Tab Fun ,IQ 5.8DTV, IQ 5.9DTV, IQX Pro 2

เริ่มใช้งานได้ง่ายๆ เพียงแค่กด กด*909*22# โทรออก