ข่าวมาใหม่

ประกาศผล Miss i-mobile Popular Vote 2016

ประกาศผล Miss i-mobile Popular Vote 2016

ประกาศผลผู้ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดได้เป็น Miss i-mobile Popular vote 2016

ขอแสดงความยินดีกับคุณ คุณอัญชัญ กุลพิโมกซ์ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 19 
ที่ได้รับการโหวตเป็น Miss i-mobile Popular Vote 2016 ด้วยคะแนนโหวตถึง 59,216 โหวต 

รายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมโหวตมิสไอโมบายป๊อปปูล่า 2016

ผู้โชคดีที่ได้รับ i-mobile I-Style 812 Rose Gold มูลค่า 3,490 บาท จำนวน 6 รางวัล ได้แก่

  1.คุณชวนชื่น แซ่ตั๊น
  2.คุณปัญญา ชาวไร่เงิน
  3.คุณณญาริฎา สรรพานิช
  4.คุณธัญวัจน์ พรปิติสวัสดิ์
  5.nongnid
  6.nongnui