ข่าวมาใหม่

โครงการ “Young Technopreneur” ปี 2017 ค้นหานักธุรกิจด้าน  นวัตกรรม ยุค “ไทยแลนด์ 4.0”

โครงการ “Young Technopreneur” ปี 2017 ค้นหานักธุรกิจด้าน   นวัตกรรม ยุค “ไทยแลนด์ 4.0”

โครงการ “Young Technopreneur” ปี 2017 ประกาศค้นหานักธุรกิจด้านนวัตกรรม ยุค “ไทยแลนด์ 4.0”          โครงการ “Young Technopreneur” ปี 2017 ประกาศค้นหานักธุรกิจด้านนวัตกรรม ยุค “ไทยแลนด์ 4.0”    
กลุ่มบริษัทสามารถ และสวทช. จับมือสร้างนักธุรกิจด้านนวัตกรรมต่อเนื่องกับโครงการ “Young Technopreneur” หรือ “เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปีที่ 6” ประกาศค้นหานักธุรกิจด้านนวัตกรรม ยุค “ไทยแลนด์ 4.0” โดยปรับปรุงเนื้อหากิจกรรมให้เหมาะกับนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่มากขึ้น ภายใต้หัวข้อการประกวด 5 กลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่โครงการ Thailand 4.0 ของภาครัฐให้ความสำคัญ ได้แก่ 1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล 4. กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ อุปกรณ์ และ 5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง สำหรับผู้สนใจโครงการฯ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โทร. 02-583-9992 ต่อ 1510 http://www.nstda.or.th/bic/ หรือ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น โทร. 02-502-6522 http://www.samartsia.com